Aktualności

Teleporady rajem dla symulantów

Teleporady rajem dla symulantów

comment 1

W 2020 r. Covid-19 to szósta choroba powodująca w Polsce niezdolność do pracy. W porównaniu do 2019 r. liczba wydawanych zwolnień wzrosła tylko nieznacznie.

Teleporada przestaje być standardem

Teleporada przestaje być standardem

Wizyta stacjonarna będzie obowiązkowa m.in. dla dzieci do sześciu lat, w związku z chorobą przewlekłą, gdy stan pacjenta się pogorszył lub wystąpiła zmiana objawów oraz…

Pacjenci mają dość telemedycyny

Pacjenci mają dość telemedycyny

comment 8

Przez Covid-19 przychodnie rodzinne zamknęły się na pacjentów. Ci pytają, kiedy zostaną otwarte. NFZ odpowiada, że to zależy od lekarzy – donosi „Gazeta Wyborcza”.

Teleporada w POZ nie dla dzieci i seniorów

Teleporada w POZ nie dla dzieci i seniorów

comment 5

Od 1 marca 2021 r. teleporada w POZ ma być dostępna wyłącznie dla osób między siódmym a 64. rokiem życia – głosi projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia.

Doktor Judym z Wrocławia

Doktor Judym z Wrocławia

comment 4

Wrocławski lekarz co tydzień za darmo przyjmuje pacjentów w trudnej sytuacji życiowej. „Każdy potrzebujący, który się zgłosi, otrzymuje pomoc” – zapewnia dr Adrian Mrozek.

Złagodzone warunki teleporady wciąż nierealne

Złagodzone warunki teleporady wciąż nierealne

comment 1

Teleporada jest na tyle nowym rozwiązaniem, że należy się go najpierw nauczyć, a nie doregulowywać – przekonują lekarze rodzinni, odnosząc się do kolejnej propozycji resortu.

Ponad jedna czwarta porad lekarskich zdalnie

Ponad jedna czwarta porad lekarskich zdalnie

comment 3

Przeszło 26 proc. stanowiły teleporady wśród ogółu konsultacji udzielonych w październiku w POZ. Miesiąc wcześniej odsetek ten wyniósł ponad 16 proc.

Badania lekarskie na nowych zasadach

Badania lekarskie na nowych zasadach

comment 2

Według nowych przepisów w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii obowiązek wykonywania badań okresowych ulega zawieszeniu.

Teleporady w pewnych obszarach sprawdziły się

Teleporady w pewnych obszarach sprawdziły się

comment 1

„W wielu przypadkach telekonsultacja jest niedopuszczalna, zwłaszcza u dzieci” – oceniła dr n. med. Elżbieta Kryj-Radziszewska z Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Alarmujące objawy w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego – o czym mogą świadczyć i jakie są zasady postępowania

Pacjenci poszukujący porady w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu zgłaszają albo dolegliwości o charakterze nagłym i ostrym przebiegu, albo relacjonują skargi na dolegliwości przewlekłe, uporczywe i nieustępujące lub też nawracające. Wobec powszechnie panującej obawy przed chorobą nowotworową, oczekują oni postawienia rozpoznania, często w oparciu o skierowanie na skomplikowane badania diagnostyczne, które nie zawsze od razu są konieczne...

Bezobjawowe zmiany w moczu – czy można je bagatelizować?

Schorzenia układu moczowego bardzo często przebiegają podstępnie, nie dając przez długi okres żadnych objawów klinicznych. Trzeba mieć świadomość, że w chwili ich wystąpienia choroba może już być bardzo zaawansowana. Dlatego też podstawowe badanie moczu powinno być wykonywane profilaktycznie, co najmniej raz w roku...