Ciekawe przypadki

Zapalenie płuc i zespół ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu infekcji Herpes simplex typu 1 u pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytową
26.06.2018
1
Wykrycie infekcji HSV w dolnych drogach oddechowych może być trudne, gdyż brakuje klinicznych i radiologicznych cech swoistych, a testy laboratoryjne mają swoje ograniczenia.
Alarmujące objawy w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego – o czym mogą świadczyć i jakie są zasady postępowania
25.08.2015
Pacjenci poszukujący porady w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu zgłaszają albo dolegliwości o charakterze nagłym i ostrym przebiegu, albo relacjonują skargi na dolegliwości przewlekłe, uporczywe i nieustępujące lub też nawracające. Wobec powszechnie panującej obawy przed chorobą nowotworową, oczekują oni postawienia rozpoznania, często w oparciu o skierowanie na skomplikowane badania diagnostyczne, które nie zawsze od razu są konieczne...
Bezobjawowe zmiany w moczu – czy można je bagatelizować?
07.05.2014
2
Schorzenia układu moczowego bardzo często przebiegają podstępnie, nie dając przez długi okres żadnych objawów klinicznych. Trzeba mieć świadomość, że w chwili ich wystąpienia choroba może już być bardzo zaawansowana. Dlatego też podstawowe badanie moczu powinno być wykonywane profilaktycznie, co najmniej raz w roku...
Idiopatyczna nefropatia IgA u dzieci
15.04.2013
Nefropatia IgA (IgAN), po raz pierwszy opisana przez Bergera i Hinglais w 1968 r., jest najczęstszą formą pierwotnego kłębuszkowego zapalenia nerek (kzn). Do lat 70. była uważana za schorzenie łagodne, o pomyślnym rokowaniu. Długofalowe obserwacje pokazały jednak, że tak nie jest...
15.04.2013
Najczęstsze problemy diagnostyki i terapii dotyczące chorych na astmę w podeszłym wieku
15.05.2012
Astma oskrzelowa w podeszłym wieku stanowi złożony problem etiopatogenetyczny i kliniczny, który od niedawna przyciąga uwagę klinicystów, próbujących powiązać dane, wynikające z badań klinicznych i molekularnych. Próby uporządkowania różnic patogenetycznych i klinicznych zaowocowały sformułowaniem przez Wenzel i Lötvalla hipotez dotyczących fenotypów i endotypów astmy oskrzelowej, w których wiek jest również czynnikiem różnicującym poszczególne fenotypy i endotypy choroby...
15.05.2012
Dziecko z biegunką – problem dla lekarza POZ
11.04.2011
Biegunka jest niezwykle częstym objawem u dzieci. Występuje w przebiegu wielu chorób układu pokarmowego, chorób ogólnych, a także schorzeń zlokalizowanych poza przewodem pokarmowym. Objawy biegunkowe występują tym częściej, im dziecko jest młodsze...
Wywiad chorobowy – ważny moment w kontakcie lekarza rodzinnego z chorym z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi
11.04.2011
Zawroty głowy są jedną z najczęściej spotykanych w gabinecie lekarza rodzinnego dolegliwości, a liczba takich chorych stanowi od 0,5% do 8% wszystkich zgłaszających się pacjentów. Mimo że jest to jedynie objaw, za którym mogą się kryć różne zarówno banalne, jak i groźne dla życia procesy chorobowe, to zawsze budzi on wielki niepokój chorego, a przed lekarzem, nie tylko otolaryngologiem, stawia trudne zadanie prawidłowego rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia...