Publikacje

Jak skutecznie zapobiegać złamaniom kości wśród osób starszych? Przyczyny i profilaktyka upadków
21.04.2021
Około jedna trzecia wszystkich osób w wieku 65 lat i starszych upada przynajmniej raz w roku.
Uporczywe zaparcia
26.03.2021
W podeszłym wieku jedną z częstszych przyczyn zaparć wtórnych są przyjmowane leki.
Leczenie bezsenności u osób starszych
23.02.2021
Najważniejszym elementem bezpiecznego i długoterminowo skutecznego leczenia bezsenności przewlekłej w wieku podeszłym jest kompleksowe postępowanie niefarmakologiczne.
Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów
19.02.2021
Konsekwencją nieprzestrzegania zaleceń jest pogorszenie kontroli chorób, ze wzrostem częstości hospitalizacji oraz kosztów leczenia.
Pacjent 65+, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę
01.02.2021
Prognozy demograficzne sięgające do 2030 r. wskazują, że osoby 65+ będą stanowiły 23,5% polskiej populacji.
Hipercholesterolemia rodzinna ‒ czy można ją rozpoznać już w gabinecie lekarza rodzinnego?
13.01.2021
Leczenie obniżające stężenie cholesterolu LDL należy rozpocząć u chorych z hipercholesterolemią rodzinną jak najszybciej.
Jatrogenny zespół lekowy u osób starszych
11.01.2021
U ok. 40% osób starszych korzystających ze stałej opieki medycznej przepisywane leczenie pozostaje suboptymalne lub niewłaściwe
Aceklofenak w terapii bólu – dlaczego, kiedy i komu?
30.12.2020
Ból jest zawsze osobistym doświadczeniem, na które w różnym stopniu wpływają czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne.
Nowoczesne postępowanie u pacjentów z kaszlem. Kiedy i dla kogo?
23.12.2020
Kaszlący pacjent stał się szczególnie podejrzany zarówno podczas teleporady, jak i w trakcie wizyty u lekarza dowolnej specjalizacji
23.12.2020
Przewlekłe zapalenie trzustki w praktyce lekarza POZ
16.12.2020
Przewlekłe zapalenie trzustki stanowi wielkie wyzwanie nie tylko dla gastroenterologa, ale i dla lekarza POZ.