Artykuły

Skuteczność leków przeciwwirusowych w zapobieganiu nawrotom opryszczki wargowej: wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy

Skuteczność leków przeciwwirusowych w zapobieganiu nawrotom opryszczki wargowej: wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy

Szacuje się, że nawet 90% populacji miało kontakt w wirusem opryszczki typu 1 (HSV-1). W 20–30% przypadków infekcji HSV-1 dochodzi do okresowej reaktywacji latentnego wirusa po ekspozycji na czynnik wyzwalający. Wśród tych czynników najczęściej wymienia się ekspozycję na światło słoneczne, uraz, gorączkę, stres i leczenie dentystyczne.

Zakażenia HSV u kobiet w ciąży

Zakażenia HSV u kobiet w ciąży

Infekcja HSV ciężarnej jest najczęstszą przyczyną zakażenia płodu i noworodka. W 70% takich przypadków jest ona spowodowana wirusem typu 2.

Zespół jelita nadwrażliwego – aktualne spojrzenie

Zespół jelita nadwrażliwego – aktualne spojrzenie

Zespół jelita nadwrażliwego (ZJN) jest częstą i dokuczliwą chorobą, która pomimo korzystnego rokowania poważnie obniża jakość życia pacjentów nią dotkniętych. Nasilenie objawów choroby różni się znacznie pomiędzy poszczególnymi pacjentami i ma istotny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie…

Alarmujące objawy w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego – o czym mogą świadczyć i jakie są zasady postępowania

Pacjenci poszukujący porady w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu zgłaszają albo dolegliwości o charakterze nagłym i ostrym przebiegu, albo relacjonują skargi na dolegliwości przewlekłe, uporczywe i nieustępujące lub też nawracające. Wobec powszechnie panującej obawy przed chorobą nowotworową, oczekują oni postawienia rozpoznania, często w oparciu o skierowanie na skomplikowane badania diagnostyczne, które nie zawsze od razu są konieczne...

Bezobjawowe zmiany w moczu – czy można je bagatelizować?

Schorzenia układu moczowego bardzo często przebiegają podstępnie, nie dając przez długi okres żadnych objawów klinicznych. Trzeba mieć świadomość, że w chwili ich wystąpienia choroba może już być bardzo zaawansowana. Dlatego też podstawowe badanie moczu powinno być wykonywane profilaktycznie, co najmniej raz w roku...