Artykuły

Zakażenia HSV u kobiet w ciąży

Zakażenia HSV u kobiet w ciąży

Infekcja HSV ciężarnej jest najczęstszą przyczyną zakażenia płodu i noworodka. W 70% takich przypadków jest ona spowodowana wirusem typu 2.

Zespół jelita nadwrażliwego – aktualne spojrzenie

Zespół jelita nadwrażliwego – aktualne spojrzenie

Zespół jelita nadwrażliwego (ZJN) jest częstą i dokuczliwą chorobą, która pomimo korzystnego rokowania poważnie obniża jakość życia pacjentów nią dotkniętych. Nasilenie objawów choroby różni się znacznie pomiędzy poszczególnymi pacjentami i ma istotny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie…

Manifestacje chorób alergicznych u niemowląt

Manifestacje chorób alergicznych u niemowląt

Choroby alergiczne należą do najczęściej spotykanych schorzeń przewlekłych wśród pacjentów w wieku rozwojowym, z którymi spotykają się lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, a także w Polsce częstość chorób alergicznych zdecydowanie wzrasta w ostatnich latach.

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) – diagnostyka i leczenie

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) – diagnostyka i leczenie

Zespół jelita nadwrażliwego (irritable bowel syndrome, IBS) stawia duże wyzwanie medycynie XXI wieku. To najczęściej diagnozowany zespół objawów ze strony chorób układu pokarmowego, a także przyczyna największej liczby wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu, jak i skierowań do hospitalizacji w oddziałach gastroenterologicznych...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 – rola leków doustnych

Nowoczesne leczenie cukrzycy typu 2 – rola leków doustnych

Termin „cukrzyca” – diabetes – został wprowadzony przez Arateusza z Kapadocji i powstał od greckiego słowa oznaczającego „przechodzenie przez” lub „spuszczanie”. Odnosił się do obserwowanego u chorych częstego oddawania moczu...

Choroba uchyłkowa – wyzwanie XXI wieku

Choroba uchyłkowa – wyzwanie XXI wieku

Uchyłkami jelita grubego potocznie nazywa się niewielkie, workowate uwypuklenia na zewnątrz światła narządu, będące w istocie przepuklinami błony śluzowej i podśluzowej przez osłabioną w miejscach przechodzenia naczyń odżywczych warstwę mięśniową jelita grubego.

Możliwości immunoprofilaktyki nieswoistej zakażeń dróg oddechowych u dzieci i dorosłych w praktyce lekarza rodzinnego

Możliwości immunoprofilaktyki nieswoistej zakażeń dróg oddechowych u dzieci i dorosłych w praktyce lekarza rodzinnego

Zakażenia układu oddechowego są najczęstszym problemem chorobowym, z jakim zgłaszają się pacjenci w każdym wieku do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Problem ten jest szczególnie częsty u dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, u których infekcje te mają często charakter nawracający i występują w liczbie 6–12 w całym roku, z nasileniem w okresie jesienno-zimowo-wiosennym i przejściową poprawą w okresie letnim...

Nadreaktywność pęcherza moczowego – nowe kierunki badań

Nadreaktywność pęcherza moczowego – nowe kierunki badań

Termin nadreaktywny pęcherz moczowy (overactive bladder, OAB) według Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society, ICS) określa zespół objawów związanych z występowaniem parć naglących, któremu zwykle towarzyszy częstomocz i nykturia, nie stwierdza się natomiast infekcji i innych patologii w obrębie dróg moczowych...

Rola ASA w praktyce lekarza rodzinnego

Rola ASA w praktyce lekarza rodzinnego

Tradycyjnie kwas acetylosalicylowy (octan kwasu salicylowego; ASA) jest stosowany w stanach ostrych jako lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny, w terapii długoterminowej wykorzystuje się jego efekt przeciwpłytkowy w profilaktyce pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej chorób układu sercowo-naczyniowego...

Zespół popunkcyjny – obraz kliniczny i leczenie. Rola lekarza rodzinnego

Zespół popunkcyjny – obraz kliniczny i leczenie. Rola lekarza rodzinnego

Rozwój zespołu popunkcyjnego wywołany jest utratą płynu mózgowo-rdzeniowego (m.-r.) z przestrzeni podpajęczynówkowej. Płyn m.-r. otacza rdzeń kręgowy oraz nerwy rdzeniowe w kanale kręgowym i działa dla tych struktur jak poduszka ochronna, zapewniając stabilizację środowiska chemicznego...

Alarmujące objawy w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego – o czym mogą świadczyć i jakie są zasady postępowania

Pacjenci poszukujący porady w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu zgłaszają albo dolegliwości o charakterze nagłym i ostrym przebiegu, albo relacjonują skargi na dolegliwości przewlekłe, uporczywe i nieustępujące lub też nawracające. Wobec powszechnie panującej obawy przed chorobą nowotworową, oczekują oni postawienia rozpoznania, często w oparciu o skierowanie na skomplikowane badania diagnostyczne, które nie zawsze od razu są konieczne...

Bezobjawowe zmiany w moczu – czy można je bagatelizować?

Schorzenia układu moczowego bardzo często przebiegają podstępnie, nie dając przez długi okres żadnych objawów klinicznych. Trzeba mieć świadomość, że w chwili ich wystąpienia choroba może już być bardzo zaawansowana. Dlatego też podstawowe badanie moczu powinno być wykonywane profilaktycznie, co najmniej raz w roku...