Artykuły

Różne postacie zapalenia serca – co powinien wiedzieć lekarz POZ

Różne postacie zapalenia serca – co powinien wiedzieć lekarz POZ

Niedocenianą w diagnostyce różnicowej przyczyną zarówno bólu w klatce piersiowej, jak i niewyjaśnionej gorączki lub stanu podgorączkowego może być zapalenie różnych struktur serca. Ze względu na odmienny patomechanizm zapalenia wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia, a zatem i różne konsekwencje nierozpoznanego lub nieleczonego zapalenia tych struktur bardzo ważna jest wiedza, w jakich sytuacjach należy podejrzewać poszczególne choroby i jak właściwie postępować z pacjentem.

Postępowanie terapeutyczne w przypadku uzależnienia od nikotyny

Postępowanie terapeutyczne w przypadku uzależnienia od nikotyny

Palenie tytoniu było największą zdrowotną plagą XX wieku, która spowodowała zmianę epidemiologii wielu schorzeń oraz przedwczesną śmierć około 100 milionów osób. Doszło do ogromnego wzrostu zachorowalności i chorobowości na raka płuca, zawał mięśnia sercowego, czy POChP. Obecnie ocenia się, iż na świecie co roku przedwcześnie umiera ponad 4 miliony palaczy, a liczba ta może wkrótce ulec podwojeniu.

Osteoporoza - trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Osteoporoza - trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Złamanie osteoporotyczne z definicji powstaje w toku działania siły o niskiej energii w wyniku upadku z wysokości własnej lub niższej. Rozpoznaje się je po wykluczeniu innej przyczyny, np. złamania patologicznego. To właśnie złamania pojawiające się w przebiegu osteoporozy przesądzają o jej znaczeniu klinicznym...

Zawroty głowy - częsty problem w codziennej praktyce lekarskiej

Zawroty głowy - częsty problem w codziennej praktyce lekarskiej

Zawroty głowy to częsty problemem z jakim chorzy zgłaszają się do lekarza rodzinnego. Częstość występowania w ciągu życia waha się w populacji od 20% do 30%. Rzadko występują jako izolowany objaw - zwykle towarzyszą im zaburzenia równowagi, zaburzenia wegetatywne i inne objawy.

Zakażenie bakteriami z rodzaju Chlamydia w praktyce lekarza rodzinnego

Zakażenie bakteriami z rodzaju Chlamydia w praktyce lekarza rodzinnego

Zakażenia bakteriami z rodzaju Chlamydia to coraz częstszy problem, z którym spotyka się lekarz rodzinny w swojej codziennej pracy. Nietypowe objawy, utajony przebieg choroby, łatwość szerzenia się drobnoustroju w populacji, zwłaszcza wśród osób młodych, stwarza niejednokrotnie trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Najczęściej zakażenie ma charakter mieszany, często współistnieje z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, takimi jak Legionella, Mycoplasma, Coxiella, nie należy także zapominać o Borrelia burgdorferi.

Zakażenia HCV - narastający problem zdrowia publicznego

Zakażenia HCV - narastający problem zdrowia publicznego

Wirus HCV (Hepatitis C Virus) wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW t. C) odkryty został w 1989 roku. Jest to wirus RNA, należący do rodziny Flaviviridae, rodzaju Hepacivirus (1). Wykazuje on powinowactwo do komórek wątroby - hepatocytów, ale wykrywa się go również w innych komórkach - jednojądrzastych krwi i ośrodkowego układu nerwowego. Genom wirusa zawiera około 30% sekwencji wysoce zmiennych, co jest przyczyną dużej różnorodności genetycznej. Wirus ma także dużą zdolność mutacji oraz zmiany białek otoczkowych, co powoduje „oszukiwanie” układu immunologicznego.

Kamica nerkowa

Kamica nerkowa

Kamica nerkowa może dotyczyć zarówno górnych, jak i dolnych dróg moczowych. W krajach rozwijających się przeważają kamienie w pęcherzu moczowym, natomiast w krajach rozwiniętych częściej mamy do czynienia z kamieniami górnych dróg moczowych.

Nadciśnienie tętnicze w ciąży - co powinien wiedzieć lekarz rodzinny?

Nadciśnienie tętnicze w ciąży - co powinien wiedzieć lekarz rodzinny?

comment 2

Nadciśnienie tętnicze jest dziś niezwykle istotnym problemem klinicznym - dotyka blisko 40% dorosłej populacji. Sytuacja ta jest szczególna, gdy podwyższone ciśnienie tętnicze dotyczy kobiety ciężarnej, bowiem wiąże się to zarówno z koniecznością innych metod terapii, jak i szczególnej kontroli. Celem tych działań jest uniknięcie poważnych zagrożeń, ze zgonem matki i płodu włącznie. Problem ten dotyczy około 5-10% ciężarnych i nabiera na znaczeniu, ponieważ kobiety coraz później decydują się na dziecko, a z wiekiem ryzyko wystąpienia nadciśnienia, zarówno w populacji ogólnej, jak i u kobiet ciężarnych wzrasta.

Nowe możliwości poprawy wyników leczenia bakteryjnych zakażeń układu oddechowego

Nowe możliwości poprawy wyników leczenia bakteryjnych zakażeń układu oddechowego

Z powodu zmian we wrażliwości drobnoustrojów antybiotyki porównuje się dziś do cennych surowców naturalnych, których zapasy szybko się kurczą. Wynika to z faktu, iż w wyniku rozwijającej się lekooporności, wiele antybiotyków traci swoją aktywność wobec różnych gatunków bakterii, a nowe aktywne substancje pojawiają się w bardzo ograniczonym zakresie, między innymi na skutek braku nowych celów w komórce bakteryjnej i niechęci przemysłu farmaceutycznego do inwestycji badawczych w tym obszarze.

Alarmujące objawy w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego – o czym mogą świadczyć i jakie są zasady postępowania

Pacjenci poszukujący porady w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu zgłaszają albo dolegliwości o charakterze nagłym i ostrym przebiegu, albo relacjonują skargi na dolegliwości przewlekłe, uporczywe i nieustępujące lub też nawracające. Wobec powszechnie panującej obawy przed chorobą nowotworową, oczekują oni postawienia rozpoznania, często w oparciu o skierowanie na skomplikowane badania diagnostyczne, które nie zawsze od razu są konieczne...

Bezobjawowe zmiany w moczu – czy można je bagatelizować?

Schorzenia układu moczowego bardzo często przebiegają podstępnie, nie dając przez długi okres żadnych objawów klinicznych. Trzeba mieć świadomość, że w chwili ich wystąpienia choroba może już być bardzo zaawansowana. Dlatego też podstawowe badanie moczu powinno być wykonywane profilaktycznie, co najmniej raz w roku...