Standardy i wytyczne

Kolka jelitowa u niemowląt - postępowanie diagnostyczne i lecznicze w praktyce lekarza rodzinnego

Kolka jelitowa u niemowląt - postępowanie diagnostyczne i lecznicze w praktyce lekarza rodzinnego

Jedną z najczęstszych przyczyn niepokoju rodziców niemowlęcia i jednocześnie bardzo częstym powodem ich zgłaszania się do lekarza rodzinnego jest kolka jelitowa u dziecka. Jest to zaburzenie czynnościowe, o niejasnej etiologii, występujące, według różnych źródeł, z częstością od 10% do nawet 40% populacji niemowląt, bez przewagi którejkolwiek z płci.

Zapalenie zatok przynosowych - postępowanie w ramach praktyki lekarza rodzinnego

Zapalenie zatok przynosowych - postępowanie w ramach praktyki lekarza rodzinnego

Zapalenie zatok przynosowych (ZZP) obejmuje zawsze jamy nosa i zatoki przynosowe - stąd klinicznie sinusitis jest tożsame z rhinosinusitis (1,2), które jest częstym rozpoznaniem w praktyce lekarza rodzinnego. Rocznie ostre ZZP dotyczy 10-15% populacji Europy i stanowi powikłanie 5-10% zakażeń górnych dróg oddechowych u dzieci.

Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy - pierwsza pomoc i diagnostyka

Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy - pierwsza pomoc i diagnostyka

comment 1

Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy są sobie bardzo bliskie zarówno pod względem etiologii, jak i mechanizmu powstawania. Przeważnie obie jednostki nozologiczne kojarzone są z reakcją alergiczną i w większości przypadków rzeczywiście powstają one wskutek reakcji alergicznej typu I (reakcja anafilaktyczna natychmiastowa) lub typu III (reakcja kompleksów immunologicznych - zjawisko Arthusa) wg Gella-Coombsa, należy jednak pamiętać również, że mogą one mieć także charakter nieimmunologiczny.

Alarmujące objawy w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego – o czym mogą świadczyć i jakie są zasady postępowania

Pacjenci poszukujący porady w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu zgłaszają albo dolegliwości o charakterze nagłym i ostrym przebiegu, albo relacjonują skargi na dolegliwości przewlekłe, uporczywe i nieustępujące lub też nawracające. Wobec powszechnie panującej obawy przed chorobą nowotworową, oczekują oni postawienia rozpoznania, często w oparciu o skierowanie na skomplikowane badania diagnostyczne, które nie zawsze od razu są konieczne...

Bezobjawowe zmiany w moczu – czy można je bagatelizować?

Schorzenia układu moczowego bardzo często przebiegają podstępnie, nie dając przez długi okres żadnych objawów klinicznych. Trzeba mieć świadomość, że w chwili ich wystąpienia choroba może już być bardzo zaawansowana. Dlatego też podstawowe badanie moczu powinno być wykonywane profilaktycznie, co najmniej raz w roku...